Sivil Toplum Örgütü Nedir

2012 SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ NEDİR?  

              Sivil toplum kuruluşları aynı düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelmesi ile gönüllülük esasına dayalı ticari amaç gütmeyen gelirini bağışlar ve üye aidatları ile sağlayan kurumlardır.

 Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel özelliklere ve güzelliklere sahip çıkan ve yaşatan, toplum düşüncesinin özgürleşmesine ve yaşam kalitesinin yükselmesine büyük katkı sağlayan, gerçek medeni yaşam sunan sivil toplum örgütleri demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarından birisidir.

 

             Derneklerin, Vakıfların, Meslek Odalarının, Sendikaların sivil toplum örgütünü oluşturduğu görüyoruz. Sivil toplum örgütlerinin tarihsel sürecinin köleliğe karşı ve kadın hakları ile 19. yy. ilk yılarında başladığı ve 1945 yılında bugünkü anlamda Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluşu sırasında kuruluş beyannamesinin 10. bölümünün 71. maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan kuruluşların danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullandığını görüyoruz.

             Toplumların sos yo – ekonomik olarak gelişmesi, dünyadaki ekonomik hareketliliğin artması, toplumsal ve kültürel alanda görülen gelişmeler ve ülkelerin demokratik yönetim anlayışları sayesinde sivil toplum örgütleri de dünyada hak ettiği yeri almaya başlamıştır… A.B.D.’de 1 milyon 200 bin dernek olması Almanya’da dernek sayısının 2 milyonun üzerinde olması Fransa da 1 milyon 470 bin dernekten bahsedilmesi ve her 40 kişiye bir dernek düşmesi sivil toplum örgütlerinin ne kadar ilerlediğinin en güzel kanıtıdır.

           

              Dünyadaki bir çocuk düşünce kuruluşlarına göre Yasama, yürütme, yargı ve basından sonra yaptırım gücü en yüksek beşinci büyük güç sivil toplum örgütleridir. Amerikalı her on beş kişiden bir kişinin bu derneklerde çalışıyor olması istihdam yaratması kamu ve özel sektörden sonra üçüncü büyük sektörün de sivil toplum örgütleri olduğunun en açık göstergesidir.

 

             Gelişen dünyaya paralel ülkemizde de sivil toplum örgütleri hızla hak ettiği yeri almaya başlamıştır. Avrupa standartlarında olmasa da özellikle 80’lı yıllarda hız kazanan sivil toplum örgütleri günümüzde 80 bin 750 adet dernek sayısı ile bu alanda ciddi bir artış göstermiştir. Türkiye’deki sivil toplum örgüt sayısı ile demokratikleşmeyi orantıladığımızda demokraside iyi bir noktaya geldiğimizi göremiyoruz.  Çünkü bu derneklerin birçoğu yasadaki boşluklardan faydalanıp dernek adı ile meyhane, lokanta olarak faaliyet göstermektedir. Bir bölümü de talebe derneğinden öteye geçememektedir. Bugüne kadar kurulan dernek sayısı 163,875’dir. Bu derneklerin 30 bin 990’ı kendiliğinden fes edilmiştir. Günümüze ulaşan dernek sayısı 80 bin civarındadır. Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında ve yapılan çalışmalarla ülkemizde 300 bin sivil toplum örgütü olması gerekiyor. Ülkemizde derneklerin %40’nın da beş büyük ilde ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya )toplanıyor olması da erişebilirlik ve ülke geneline yansıma noktasında sıkıntı olduğunu görüyoruz.

 

              Ülkemizde ki sivil toplum örgütlerinin en temel unsurları kurumsallaşamama, profesyonelleşememe, kendi aralarındaki iletişimsizlik ve kaynak sorunudur. Bu sorunlar derneklerin etkinliğini azaltmaktadır. Kurumsallaşamama nedeni ile demokratik sistem işlenememektedir. Ebedi başkan sendromları ile karşı karşıya kalan dernekler iç dinamiklerini harekete geçiremiyor. Kardeş örgütler ile işbirliğine giremiyor. Kaynaklarını etkin kullanamıyor. Proje üretememesi Avrupa fonlarında faydalanamaması etkisiz bir sivil toplum örgüt yapısını beraberinde getiriyor.

   Kurumsallaşma – Profesyonelleşme 

     Sivil toplum örgütleri kendi içinde üyelerinin karar verme sürecine özgürce katılmalarını sağlamalıdır. Şeffaf bir yönetim tarzı olmalı. Hesap verebilir, güvenilir, demokratik, sistem ile göreve gelmiş bir yönetim kurulu olmalıdır. Ebedi başkan sendromundan kurtulmalı demokrasiyi işletmelidir. Dernek faaliyetlerinde ve işyerinde mutlaka profesyonel yöneticiler ile çalışmalı. Kurumsal kimliklerine kavuşmalıdırlar.

  MADDİ KAYNAK TEMİNİ 

   Sivil Toplum Örgütleri; ihtiyacı olan maddi kaynakların temininde ve harcamasında profesyonel bir çalışma içinde görülmemektedir. Çoğu ‘‘bağış’’kavramına sıkışmış kalıştır. Bağışların yanında bu örgütler kamu ve özel kuruluşlar tarafından desteklenmelidir. Mesleki faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ise mesleki üretim ve hizmet faaliyetleri göstererek yeni maddi kaynaklar temin etmelerinin yasal olarak önü açılmıştır.

  SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN KENDİ ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 

    Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri arasında iletişim ve diyalog eksikliği bulunmaktadır. Bu bakımdan toplumsal sorunlarda ortak hareket ve güç birliği kolayca sağlanamamaktır. Bu bakımdan Türkiye’deki sivil toplum örgütleri kendi aralarında iletişim kurmaları, ortak projeler üretmeli ve yardımlaşma, işbirliği ve diyalog gayreti içinde olmalıdır.

 

    Dünyadaki ve Ülkemizdeki sivil toplum örgütlerinden sonra ilçemizde faaliyet gösteren sivil toplu örgütlerinden bahsedecek olursak;

 

    Merzifon da 94 adet sivil toplum örgütü olduğunu görüyoruz. Türkiye ortalamasının üzerinde bir sivil toplum örgüt sayısından bahsedebiliriz. Faal ve etkin bir yapıda olduklarını görüyoruz. Bir yılda 80–100 civarında kültür, sanat programlarının yapılması bu verilerin doğruluğun en önemli göstergesidir.

 

    En aktif sivil toplum örgütlerinin Ticaret sanayi Odası, Reyhan der, Tema Vakfı,Piri Baba Kültür ve Dayanışma Derneği, Vezirköprülüler Yardımlaşma Derneği, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Kaba oğuz Kültür ve Dayanışma Derneği, Mervak, Bedensel ve Zihinsel Engelliler Derneği, Mersander, İlim Yayma Cemiyeti olduğunu görüyoruz.

   

      Sonuç olarak dünya sürekli yenileniyor ve değişim yaşıyor. Buna karşı durmak insan fıtratına aykırıdır. Buna karşı duruş beraberinde bir çok problem getirecektir. Kâinatta işleyen yardımlaşma sevgi ve şev kat dusturları bizleri toplu yaşamaya zorluyor. Çok önemli unsurları içerisinde barındıran sivil toplum örgütleri ile beraber yaşamak bizleri gerçek bir medeni yaşamaya kavuşturacaktır.

 

                        

                                                                          Muammer SARIKAYA

                                                                         Reyhander Yön.Kur.Başk
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam54
Toplam Ziyaret34849
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.12842.1322
Euro2.94112.9464